Budapesti Politechnikum Alapítvány

A Budapesti Politechnikum Alapítvány kiemelt fontosságot tulajdonít a fiatalok pályaválasztásának támogatásának, a vállalkozás mint alternatíva megismertetésének és a vállalkozói kultúra fejlesztésének. Aktív eszközökkel kíván hozzájárulni a munkanélküliség csökkentéséhez és egy erős mikro-vállalkozói szektor kialakításához.

1996 óta működtet egy komplex intézményt, a Budapesti Ifjúsági Vállalkozói Központot (BIVÁK) a IX. kerületben, amely egyformán szolgál az iskolai gyakorlati vállalkozásoktatási képzés és a valódi vállalkozóvá válás színhelyéül. Így a modern üzleti kultúra oktatásának és fejlesztésének teljesen újszerű, a középiskolai képzésre épülő, azzal szorosan együttműködő modelljét alakítottuk ki.

Az Alapítvány a régióban egyedinek számító non-profit program során 1999 őszén nyitotta meg az első ifjúsági inkubátorházat, a Poliházat. Itt a kezdő vállalkozók nemcsak infrastruktúrához (helyiség, technikai eszközök) juthatnak rendkívül jutányos áron, hanem különböző szolgáltatásokat - tanácsadás, tréning - is biztosítunk számukra. A modellt a brit Lottó Alapítvány anyagi támogatásával, a londoni Wandsworth Youth Enterprise Centre módszertanát adaptálva fejlesztettük ki.

Több vállalkozásfejlesztési tréningünket a brit Wandsworth Youth Enterprise Centre programjait adaptálva dolgoztuk ki, egyéb kurzusaink részben saját fejlesztésűek, részben magyar programok átvétele.

Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítványt 1990. június 7-én alapították, tevékenységét az alapszolgáltatások beindításával 1994. április 5-én kezdte meg. A szervezet 1999-től – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – bejegyzett közhasznú szervezetként működik, ennek megfelelően elnevezése is megváltozott: Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány.

A Közalapítvány alapvető célja Békés megye társadalmi – gazdasági fejlődését segítő szellemi tevékenységek támogatása, ösztönzése. Olyan helyi és térségi érdekszférákon is túlnyúló tevékenységek, gazdaságfejlesztő programok megvalósítása, mely támogatja a kis- és középvállalkozások (KKV-k) létrejöttét és megerősödését. További célok közé tartozik a KKV-k versenyképességének fokozása, vállalkozói és piaci ismereteik fejlesztése, növekedési esélyeik bővítése, valamint a felkészülésük elősegítése az EU-s követelményeknek való megfelelésre. A Közalapítvány a szolgáltatásairól és azok igénybevételéről szóló tájékoztatást a megye több pontján vállalkozói fórumok szervezésével, hirdetések, sajtófelhívások segítségével és Internet elérhetőség biztosításával oldja meg.

A Közalapítvány tevékenységének célcsoportja a KKV–k ágazati, tulajdonosi hovatartozását illetően is szektor semleges. Így az őstermelők, mikro-, kis és közepes méretű vállalkozások mellett az önkormányzatok és civil szervezetek is a célcsoport részét képezhetik. A KKV-k részéről a leggyakoribb tanácsadási igény a forráskoordinációra, üzleti terv készítésére vonatkozik.