Közlemény – tájékoztató a jelentkezések helyzetéről a pályázat folyamatáról és a várható mérföldkövekről,
lépésekről

A beérkezett szándéknyilatkozatok alapján nyilvántartásba vettük a jelentkezőket, akik erről e-mailes
visszaigazolást kaptak. Jelenleg 1798 fő pályázót tartunk nyilván rendszerünkben. Ezen felül 218 fő tartalék
listán szerepel.

Az itt nyilvántartásba vett valamennyi induló bekerül a kiválasztási folyamatba, amelynek első lépése a
jelentkezési lap kitöltése, amellyel megerősíthetik szándékukat, miszerint részt kívánnak venni a programban. A
jelentkezési lapon alapadataikon túl iskolai végzettségüket, eddigi munkahelyeiket, szakmai tapasztalataikat és
a tervezett projektre vonatkozó terveiket is rögzíteniük szükséges. Emellett egy kompetencia mérésen vesznek
majd részt a jelentkezők, amely alapján kiválasztásra kerül 1560 fő.

A jelentkezési lapok és az első kompetencia mérő teszt várhatóan október első hetében érhető el. A kitöltésre,
és visszaküldésre két hét áll majd rendelkezésre. A jelentkezési lapot és a kitöltött felmérőt mind elektronikus,
mind postai úton is el kell juttatniuk a Budapesti Politechnikum Alapítványhoz.

A kiválasztott résztvevők ezt követően egy 1 napos felkészítő tréningen vesznek részt, melynek időpontja
leghamarabb november hónapra tehető.

Ezen az egynapos tréningen végzett teljesítményük alapján kerül kiválasztásra az az 585 fő, aki a további
képzésen résztvehet és a B komponensbe kerülhet be.

A képzésbe vont személyekkel a Budapesti Politechnikum Alapítvány támogatási szerződést köt.
A képzéseket lebonyolító szervezet kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra. A
képzések indulása eredményes közbeszerzési eljárás esetén is leghamarabb novemberre tehető.
A projekt számszerűsíthető eredményeinek mutatói:

Programtevékenység Mérési pont Tervezett létszám
Kiválasztási folyamat után Képzésbe vont személyek száma 1560 fő
Képzések végén Átadott tanusítványok, sikeresen vizsgázott, képzett személy 585 fő
Üzleti tervek benyújtását követően Jóváhagyott üzleti tervek száma 370 fő
Létrehozandó vállalkozások száma 270

Felhívjuk a programhoz előzetes csatlakozási kérelmüket benyújtó jelentkezőket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökég elérhetővé tette a TÁMOP-2.3.6.B-12/1 jelű, „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban” című kiírás megváltozott pályázati útmutatóját, melyben több részletszabály módosításra, pontosításra került.;